לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

מהם השלבים לביטול עיקול על חשבון בנק

עיקול חשבון בנק הוא אמצעי שננקט על ידי נושים כאשר הלווה אינו עומד בהתחייבויותיו הכספיות. העיקול מוטל על ידי הוצאה לפועל או בית משפט, והוא חוסם את השימוש בכספים שבחשבון הבנק עד להסרתו. עיקול יכול לגרום לקשיים רבים עבור בעל החשבון, החל ממצוקה כלכלית וכלה בנזקים אחרים כגון פגיעה באשראי וביכולת לפתוח חשבונות נוספים. במאמר זה נתייחס לשלבים הנדרשים על מנת לבטל עיקול חשבון בנק בישראל.

 

איתור מקור העיקול

השלב הראשון של ביטול עיקול על חשבון בנק הוא איתור הגורם שהטיל את העיקול – בית משפט או הוצאה לפועל. ניתן לאתר זאת באמצעות בדיקה עם הבנק או עם מערכת האכיפה הממוחשבת של ההוצאה לפועל. יש לאסוף פרטים מלאים על סוג החוב, זהות הזוכה (הנושה) והסכום הנדרש להסרת העיקול. מידע זה הכרחי על מנת להמשיך לשלבים הבאים של ביטול העיקול.

 

יצירת קשר עם הזוכה

לאחר איתור נתוני העיקול, יש ליצור קשר עם הנושה ולנסות להגיע להסדר או הסכם להסרת העיקול. אם העיקול הוטל על ידי ההוצאה לפועל, ניתן לפנות אליהם בכתב ולבקש הקלות בתשלומים או לחלופין בקשת דחייה עד להשגת הכספים הנדרשים.

 

השגת הסכמת הנושה להסיר את העיקול

השגת הסכמת הנושה להסרת העיקול היא הדרך המהירה והיעילה ביותר לבטל את העיקול. לשם כך יש לפנות לנושה, להסביר את המצב הכלכלי ולהציע הצעות להסדר החוב. ניתן להציע לנושה לשלם את החוב בתשלומים, לדחות את מועדי התשלומים או להקטין את שיעורי הריבית. כמו כן, אפשר להציע שעבודים או בטוחות שונות להבטחת התשלום.

במידה והנושה מסכים להסדר התשלומים, יש להכין הסכם מפורט הכולל את לוח סילוקין, הבטוחות ותנאים נוספים. לאחר החתימה, אפשר לבקש מהנושה מכתב המאשר את הסכמתו לביטול העיקול. עם מכתב ההסכמה ביד, ניתן כעת לפנות לבנק או ההוצאה לפועל ולבקש רשמית את ביטול העיקול, תוך צירוף המסמכים הרלוונטיים.

הסכמת הנושה

העברת בקשה לביטול העיקול

עם קבלת הסכמת הנושה לביטול, יש להעביר לבנק או להוצאה לפועל בקשה רשמית בכתב על סילוק העיקול מחשבונכם. יש לצרף לבקשה את המסמכים הרלוונטיים כגון מכתב הסכמה מהנושה, הסדרי תשלומים שנחתמו ואישורים על ביצוע תשלומים.

 

ביצוע בקשה לביטול עיקול

לאחר שהתקבלה הסכמת הנושה בכתב לביטול העיקול, יש להגיש בקשה רשמית לביטול העיקול לגוף שהטיל אותו – בנק או הוצאה לפועל. יש לצרף מסמכים התומכים בבקשה כגון: מכתב הסכמה חתום על ידי הנושה, העתק הסכם לתשלום החוב שנחתם עם הנושה, אישורי תשלומים שבוצעו עד כה.

הגורם המעקל יבחן את הבקשה על בסיס המסמכים שצורפו אליה ויאשרו את ביטול העיקול בתוך מספר ימים או שבוע לכל היותר. עם אישור הבקשה לביטול העיקול, החשבון ישוחרר וניתן יהיה לחדש את השימוש בו. חשוב להקפיד על תשלום החוב לנושה על פי ההסדר שהושג כדי למנוע הטלת עיקולים נוספים בעתיד.

חשבון בנק ‏

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

4 חוקים שיש להתקנת מצבר

התקנה של מצבר היא אחת הפעולות הכי שכיחות בעולם הרכב. המצבר הקלאסי הוא רכיב בעל תוחלת חיים יחסית קצרה שלאר חלקי הרכב, מה שאומר שאם