לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

הליכים בפשיטת רגל

פשיטת רגל נחשבת בעיני רבים כמוצא אחרון בכל הנוגע להסתבכות כלכלית כזו או אחרת. במיוחד כאשר מדובר במדינה יקרה כל כך ובעלת תמורות כלכליות בעולם העסקי, עסקים ואנשים פרטיים מוצאים את עצמם בסיטואציה מורכבת למדי כאשר לא נצפית אלטרנטיבה או פתרון אחר באופק. אך חשוב להבין שכניסה להליכי פשיטת רגל אינה הסוף, אלא ההתחלה, האפשרות לפתוח דף חדש. במאמר זה נעסוק בהליכים בפשיטת רגל, החל מהגשת הבקשה ועד לקבלת צו הפטר החובות המיוחל.

מהי פשיטת רגל?

למרבה הצער, ישראלים רבים מוצאים עצמם בתסבוכת כתוצאה מהתחייבויות כלכליות בהם הם לא יכולים לעמוד. לשם כך, ישנו הליך המאפשר מוצא לאלו השקועים בחובות, כאשר מצד אחד מוענקת לו הזדמנות חדשה להתחלה כלכלית נקייה מחובות, ומאידך ניסיון לשמור על זכויותיהם של הנושים השונים ולצמצם את הפגיעה בהחזר המגיע להם. פנייה לתחילת הליכים בפשיטת רגל עשויה להגיע משני צידי המשוואה, הן מצד החייב שמכריז על עצמו כפושט רגל והן מצד הנושים להם יש לחייב התחייבויות בהן אינו יכול לעמוד.

הליכים בפשיטת רגל
הליכים בפשיטת רגל

חדלות פירעון

חדלות פירעון הפכה בעצם להליך פשיטת הרגל החדש. מצב חדלות פירעון מתייחס בפועל למצב הכלכלי המשפטי של אדם שאינו יכול לעמוד בתשלומים להם התחייב לגורמים השונים, או שסכום התחייבויותיו גדול משווי נכסיו הכולל, כמו נכסים פיזיים או חשבונות בנק. החל משנת 2019 חוק חדלות פירעון החליף את הליכי פשיטת הרגל המיושנים, בעיקר על מנת להתאים את ההליך לזמנים המודרניים בו אנו חיים.

החוק החדש מאפשר לצמצם את הבירוקרטיה הכרוכה בהליכים בפשיטת רגל, לקצר את זמני ההליך, שהיו מגיעים לטווחי זמן של מספר שנים, ובעיקר להביא ליעילותו, על ידי הגדלת אפשרות ההחזר של החובות לנושים ושילוב מהיר ככל הניתן של החייב במרקם החיים החברתי לאחר התאוששותו.

הגשת בקשה לפשיטת רגל- מי זכאי?

ראשית, יש לציין כי מדובר בהליך מורכב המצריך מילוי טפסים רבים ודורש בין היתר גם ייצוג משפטי וניהול מקצועי של ענייני החייב על מנת להשלים את ההליך בהצלחה, ולכן מומלץ להיעזר בליווי צמוד של עורך דין פשיטת רגל או מחיקת חובות הבקיאים בהליכים בפשיטת רגל. בראש ובראשונה, על אדם המצוי בחובות של לכל הפחות 17,000 שקלים ובלבד שאינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו המיידיות או העתידיות.

אנשים פונים להליך פשיטת רגל בעיקר על מנת לשחרר מעט את טבעת החנק שהתהדקה על צווארם, להרחיק מעליהם את הנושים המפעילים עליהם לחץ, ובעיקר על מנת לעשות סדר. מגיש הבקשה מחויב להציג לבית המשפט וגם לכונס הנכסים הרשמי פירוט מסודר של כל הנכסים בבעלותו, באם יש כאלה, את הנושים להם הוא חייב, את הסכומים המצטברים של החובות ואת התאריכים בהם נוצרו אותם חובות.

בנוסף לכך, יש לצרף טופס הנקרא תצהיר הסתבכות, המתאר במדויק את השתלשלות האירועים שהובילה לסחרור של אותו אדם עד למצב חדלות הפירעון בו הוא נמצא, כאשר אינו יכול לכסות את חובותיו או שסכום חובותיו גדול מהנכסים שבבעלותו. לצד מסמכים אלו יש לחתום על טופס ויתור סודיות, לפרט אודות ההכנסות וההוצאות של החודשים האחרונים לרבות תלושי שכר. בהתאם לכל אלו, יכול להעריך בית המשפט את יכולת ההחזר החודשית של החייב לתשלום שייקבע על ידי הגורמים המוסמכים לכך.

צו כינוס נכסים

במידה והבקשה אכן אושרה, מתקבל צו כינוס נכסים חתום מטעם בית המשפט המחוזי. הצו מהווה אישור לכניסה להליך פשיטת הרגל. הצו מפרט בין היתר על השהיית כל ההגבלות וההליכים שחלו על החייב עד תום ההליכים. צו כינוס הנכסים מספק הלכה למעשה הגנה לחייב מפני הנושים ולא מאפשר להם להמשיך וללחוץ עליו לאורך כל ההליכים בפשיטת רגל. כמו כן הגבלות כמו עיקול נכסים והקפאת חשבונות בנק, ובמקרים קיצוניים שלילת רישיון נהיגה ועיכוב יציאה מהארץ, כל אלו גם הם נכנסים להקפאה ולא חלים עוד על החייב.

חובות החייב- צו תשלומים

אמנם צו כינוס נכסים אכן מהווה מסמך המגן על החייב ומאפשר לו מרחב תמרון ואוויר לנשימה לאחר תקופה לחוצה ומייאשת. אך אחד הסעיפים בו מתייחס באופן בלתי נמנע גם לחובות אשר חלות על החייב מרגע הכניסה להליך. בית המשפט מעגן בצו הכינוס את סכום התשלומים שעל החייב לשלם, סכום המגיע לקופת פשיטת הרגל אצל כונס הנכסים הרשמי.

מדובר בסכום חודשי המחושב בהתאם ליכולת הכלכלית של אותו חייב ועל ידי כלל ההכנסות וההוצאות השוטפות לרבות חשבונות, תשלומים הנוגעים לילדי החייב ותוך התחשבות במשכורתו. גובה תשלום ההחזר מתייחס לתקופה של 18 חודשים מיום קבלת צו הכינוס, ובתקופה זו נבחנת אמינותו של החייב כמו גם אופן עמידתו בהתחייבות שנקבעה לו מטעם בית המשפט וכונס הנכסים.

תפקיד המנהל המיוחד

אחד מהסעיפים החשובים ביותר בצו הכינוס מתייחסים למינוי מנהל מיוחד לעניינו של החייב. מדובר בעורך דין שתפקידו לנהל ולפקח על התיק של החייב מטעם כונס הנכסים הרשמי. הוא מייצג את בית המשפט, ובעצם מתפקד כחוקר בפועל של התיק, כאשר הוא בוחן את אופן השתלשלות האירועים, את טיב ההסתבכות, וכן את בקשות הנושים.

כמו כן, אחראי המנהל המיוחד על בניית התוכנית הכלכלית של החייב שעתידה לשקם את מצבו הכלכלי. הוא מסייע לקבוע את גובה התשלום החודשי של החייב בהתאם ליכולותיו ובהתבסס על הנתונים שצוינו קודם. ב

מהלך כל תקופת ההליכים בפשיטת רגל בהם מצוי החייב, הוא נדרש להגיע לחקירות חוזרות המתבצעות על ידי המנהל המיוחד, כאשר זה בודק את הדוחות החודשיים שמגיש החייב, את ניהול משק הבית ובוחן האם קיימים נכסים נוספים שלא הוצהרו. בנוסף לכך, על המנהל המיוחד לוודא שאכן מתקיימות ההגבלות שהוטלו על החייב, כמו שימוש בכרטיסי אשראי ושיקים או עיכוב יציאה מהארץ.

בידי המנהל המיוחד כוח רב, שכן אם הוא חש שהחייב אינו פועל בתום לב או מסתיר מידע, רשאי לבטל את ההליכים בפשיטת רגל בכל אחד מהשלבים.

הגשת הדוח המקיף וקבלת צו הפטר

כחודשיים בטרם מגיע יום מועד הדיון של החייב בבית המשפט, על אותו מנהל מיוחד שמונה לטיפול בתיק, להגיש דוח מקיף בעניינו של החייב, הכולל את תוכנית פירעון החוב לתקופה של שלוש שנים. במידה ובית המשפט אכן מחליט לאשר את התוכנית שנקבעה, אזי יינתן הפטר מטעמו אשר יעמוד בתוקף עד להשלמת כל התשלומים של החייב.

במידה והחייב עומד בתשלומים שנקבעו לו, צו ההפטר יהפוך לחלוט, מה שמסיר מעל החייב את כל ההגבלות והתשלומים שהיה חייב לנושים השונים. בכך הוא פטור מכל חובותיו ורשאי לצד לדרך חדשה, הסלולה לו על ידי התנהלות כלכלית שפויה ומסודרת שתבטיח שהמצב אליו נקלע לא יישנה.

הליכים בפשיטת רגל- הרע במיעוטו

המונח פשיטת רגל נוהג להרתיע אנשים רבים מכניסה להליך שכזה. אך האמת הפשוטה היא שכיום מדובר בהליך משפטי המיטיב בעיקר עם החייבים, כאשר דרך תשלום חודשי שקול ומתקבל על הדעת, ניתן להשתקם ולהימנע מתשלום מלא של החובות לנושים השונים, ולהימנע גם מתשלום ריביות גבוהות. צו ההפטר המוענק בסוף התהליך מהווה חותמת לתיקון דרכיו של החייב, ומאפשר לו סוף סוף לראות את האור שבקצה המנהרה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא