לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

אלו הטבות ניתן לקבל עקב דחייה של שעת הטיסה

חוק שירותי התעופה, חוק טיבי בשפת העם הביא למצב בו חברות התעופה לוקחות אחריות על התקלות שלהם. הוק מסדיר את הנושא לפרטי פרטים ויש בתוכו התייחסות לא רק לביטול של טיסה מסודרת, אלא גם מענה לעיכובים קטנים וגדולים ודחיות בים הטיסה עצמה.

 

מהו החוק

בשנת 2012 חוקקה הכנסת חוק בעל חשיבות גדולה במחשבה הצרכנית שלו, חוק אשר מחיל את האחריות על תקלות בשירות על נותן השירות. החוק הקרוי בשמו הרשמי חוק שירותי התעופה, או בשמו המקובל חוק טיבי.

החוק בא להסדיר את מארג החסים והחובות שבין האדם הפשוט הרוכש כרטיס טיסה, לבין חברת התעופה המתחייבת לעמוד בתנאים שהוסכמו עליהם בעת רכישת כרטיס הטיסה בכל האמור לעמידה בלוחות הזמנים וכן במחויבות של חברת התעופה ללקוחות שלה, גם אם בסיס הפעולה של החברה לא נמצא במדינת ישראל. 

מהו החוק

מדרגות הזמנים בפיצוי

החוק האמור, חוק טיבי, בא למעשה להנחיל סדר בתחום ולקבוע את הפיצויים הנדרשים. החוק מתבסס על החוק הקיים באיחוד האירופי, אך עושה התאמות למקובל בישראל. החוק כאמור מורכב מחיוב בתשלום פיצויים על פי מדרגות קבועות בחוק.

  • פיצוי בגין ביטול של עד 14 ימים טרום הטיסה – החוק קובע שטיסה שבוטלה 14 יום או יותר ממועדה, תחייב את חברת התעופה בהשבת הסכום השולם עבור הכרטיס.
  • פיצוי בגין טיסה שבוטלה – טיסה שבוטלה פחות מ 14 יום ממועד הטיסה, מחייב את חברת התעופה בהשבת סכום הכרטיס וכן פיצוי כספי בהתאם ליעד הטיסה, לא קיים סעד לגבי נזק הנגרם בעקבות הביטול, כגון הפסד של משחק כדורגל או אירוע משפחתי.
  • פיצוי בגין עיכוב בטיסה – עיכוב בטיסה מוגדר ככזה אשר יש חריגה לא סבירה מזמן הטיסה הנקוב מראש.

מדרגות הזמנים בפיצוי

מדרגות הפיצוי לפי שעות

בתוך החוק המסדיר פיצויים, יש התייחסות גם לכמות השעות בהם הטיסה התעכבה, חוק טיבי, מסדיר גם את הנושא הזה בצורה הבאה:

משך האיחור ביחס לכרטיס הטיסה הסעד הניתן
עד שעתיים איחור לא ינתן סעד כלשהו
שעתיים עד חמש שעות יסופקו שירותי מזון וכן שירותי תקשורת
חמש עד שמונה שעות במצב זה יינתנו פיצוי כספי או כרטיס חלופי וכן  מזון ושירותי תקשורת.
דחיית הטיסה ביום במצב זה יינתנו פיצוי כספי או כרטיס חלופי וכן  מזון ושירותי תקשורת וכן שירותי לינה והסעה אל בית המלון

 

סיבות בהן לא יתקבל פיצוי. 

ישנן מספר סיבות בהן לא יתקבל פיצוי גם במצב של עיכוב בטיסה הגורם לדחייה משמעותית אך הן אינן בתחום האחריות של חברת התעופה. הסיבות הללו הן מגוונות ומוגנות גם הן בחוק וביניהן שביתות של חברות התעופה במצים מסוימים, דחיות בגין חשש מתקלות בטיחות או בעיות רפואיות של מי מהנוסעים ועוד.  

אלו הטבות ניתן לקבל עקב דחייה של שעת הטיסה

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

4 חוקים שיש להתקנת מצבר

התקנה של מצבר היא אחת הפעולות הכי שכיחות בעולם הרכב. המצבר הקלאסי הוא רכיב בעל תוחלת חיים יחסית קצרה שלאר חלקי הרכב, מה שאומר שאם