לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

מה שלא ידעתם על פקודות הנזיקין

דיני הנזיקין במדינת ישראל מוסדרים, ברובם, בפקודת הנזיקין. אל פקודת הנזיקין מתלווה חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אשר מסדיר את דיני הנזיקין בתחום הספציפי של תאונות דרכים עם נזקי גוף לבדן, וכן חוקים פרטיקולריים נוספים. להלן נכיר את עיקרי פקודת הנזיקין, את מאפייניה החשובים ואת יסודות דיני הנזיקין בישראל. נפתח בהכרת עוולות הנזיקין השונות ובהגשת תביעות על פי הפקודה.

 

פקודת הנזיקין [נוסח חדש]

פקודת הנזיקין הינו חוק ישראלי, המסדיר את דיני הנזיקין בשיטת המשפט שלנו. החוק מבוסס על פקודת הנזיקין הבריטית מימי המנדט ומכיוון שכך החוק קרוי פקודה. חוק הנזיקין קובע, ככל, מנגנון משפטי פשוט – מזיק חייב לניזוק פיצויים בגין הנזק שנגרם לו, כאשר הוא ביצע את אחת העוולות המנויות בפקודת הנזיקין.

מנגנון זה מאפשר לנו להסיק כיצד תיראה תביעה על פי דיני הנזיקין. התובע יטען כי המזיק ביצע נזק כלשהו שפגע בתובע. עוד יטען התובע כי בביצוע הנזק, עבר המזיק על דברי הפקודה וביצע את אחת מהעוולות המנויות בה. לבסוף, הניזוק יציג ראיות באשר לשיעור הנזק שנגרם לו ויתבע פיצויים בהתאם.

כך, אם כן, נראית תביעה נזיקית. נזק, עוולה ושומת הנזק. זאת, בניגוד לתביעה פלילית למשל, שם נדרשת הוכחת יסוד נפשי. נכיר כעת את העוולות העיקריות המנויות בפקודת הנזיקין. נקדים ונאמר כי הסקירה תהיה ראשונית ולא ממצה. למידע נוסף לחצו על הקישור המצורף וקראו לעומק על פקודת הנזיקין.

 

עוולת הרשלנות

עוולת הרשלנות הינה החשובה מבין העוולות המצויות בפקודת הנזיקין. עוולת הרשלנות מוגדדרת בפקודה באופן הבא:

"עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה."

החוק, אם כן, קובע מספר יסודות כדי להוכיח את התקיימותה של עוולת הרשלנות ולאפשר לתובע לתבוע על פיה. על התובע להוכיח כי המזיק חרג מסטנדרט ההתנהגות המצופה ממנו, כי המזיק חב חובת זהירות כלפיו, כי ההתרשלות גרמה לנזק וכן כי הנזק נגרם בעקבות ההתרשלות.

 

הפרת חובה חקוקה

עוולה נוספת המנויה בפקודה היא הפרת החובה החקוקה. כאשר אדם גרם נזק בעקבות הפרת חובה בה חב על פי חוק, הוא עושה עוולה ויחויב בפיצוי נזיקי.

עוולת הרשלנות

עוולת הסגת גבול

עוולה מרכזית נוספת המנויה בפקודה, היא עוולת הסגת הגבול. כאשר אדם נכנס למקרקעין של רעהו ללא רשות הרי הוא משיג את גבולו. הסגת גבול שגרמה לנזק, תחייב את המעוול בתשלום פיצויים.

 

לסיכום

לסיכום, פקודת הנזיקין יוצרת מנגנון תביעה נזיקי בישראל. הפקודה מונה עוולות שונות, אשר העושה אותן וגורם לנזק, יחויב בתשלום פיצויים לחברו.

הפרת חובה חקוקה

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

על אילו מסמכים נדרשת חתימת נוטריון?

לא כל המסמכים נולדו שווים, וישנם מסמכים שנחשבים חשובים יותר מאחרים, ולכן דורשים אישור מיוחד לאמיתות הפרטים הרשומים בהם – אישור נוטריון. אישור זה הוא