לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

מה הם נהלי הרישוי למעונות יום?

על מנת להבטיח את שלום הפעוטות הלומדים במעונות יום ואת התפתחותם התקינה, נקבע חוק הפיקוח ותקנות הפיקוח על פעילות מעונות יום לפעוטות. על פי תקנות אלו ישנן סמכויות אכיפה מנהלית, פיקוח והוראות עונשין וכן קיימת חובת רישוי למעונות יום בהם שוהים יותר מ-7 פעוטות. קראו על נהלי הרישוי להפעלת מעונות יום.

 

הרשאים להפעלת מעון יום

  1. בעלות להפעלת מעון המשמש מקום שהייה לחינוך וטיפול בפעוטות על בסיס יומי, כאשר מספר השוהים אינו גבוה מ-7.
  2. תאגידים: רשות מקומית, אגודה שיתופית, חברה, חברה לתועלת הציבור, עמותה, עוסק מורשה ופטור.
  3. מפעילים פרטיים: עוסקים מורשים ועוסקים פטורים.

נהלי רישוי למעונות יום

נהלי רישוי למעונות יום

מבקשי רישיון לפעילות מעון יום או רישיון זמני יגישו בקשה דרך המערכת המקוונת במשרד החינוך. להלן התחומים שייבדקו במטרה לשקול אישור עבור הפעלת מעון יום לפעוטות במסגרת נהלי רישוי מעונות יום
:

 

כשירות התאגיד

תתבצע בדיקת מסמך התאגיד מרשות ממשלתית מוסמכת וכן בדיקת תקינות חתימה על הצהרות הכשירות של הבעלות, כאשר אין לרשות מקומית חובה להציב את מסמכי התאגיד.

 

בטיחות סביבתית

על מנת להגן על שלום הפעוטות תיבדק עמידות המבנה בכפוף לדרישות הקבועות בחוק.

 

הכשרה ופדגוגיה

הצוות החינוכי והטיפולי של המעון ייבדק מבחינה הכשרתית לרבות ידע במתן עזרה ראשונה וכן התנהלות בטוחה. במסגרת תחום זה כלולים גם תקינת כוח האדם, בדיקת והערכת התפוסה המירבית התואמת את חלל הכיתות במבנה והעסקה של מדריך חינוכי במקום.

 

כבאות והצלה

על מנת לאפשר בטיחות מקסימלית לצרכי ריושי נדרשים מעונות יום על פי הנהלים לעמוד בתנאים המפורשים בפרק חמש להוראת נציב הכבאות הוראת 523 גרסה 2. בהגשת בקשה לרישיון יש לציין כי המעון אושר על ידי הרשות לכבאות והצלה כנדרש לפי חוק.

נהלי רישוי למעונות יום

ביטוחים

על מנת לקבל רישיון, ייבדק תוקפם של ביטוחים שונים: ביטוח תאונות אישיות, ביטוח צד ג' המכסה פגיעות העלולות להתרחש בזמן שהיית הילדים במבנה המעון וביטוח חבות מעסיק.

 

מצלמות

לפי החוק שנקבע בשנת תשע"ט-2018 חובה על כל מעון יום להחזיק מצלמות במטרה להגן על הפעוטות במעונות יום.

 

בדיקת מעורבים בהפעלת מעונות יום לפעוטות

מי נחשב למעורב במעונות יום?

  • מבקש רישיון הפעלה
  • בעלי מעון יום לפעוטות
  • מנהל מעון
  • מחנך ומטפל במעון יום

תאגידים המבקשים רישיון יידרשו לבדיקת בעל השליטה בתאגיד ומנהל התאגיד.

כל אלו ייבדקו במטרה לוודא שלא הורשעו או הוגש כתב אישום נגדם בעוון עבירה שבשלה אינם ראויים למש בתפקידם במעון היום.

 

רישיון למעון יום – הבהרות חשובות

הפעלת מעון יום לפעוטות ללא רישיון אסורה על פי חוק הפיקוח. המפעיל ללא רישיון מעון יום ובו למעלה מ-7 פעוטות עובר עבירה פלילית. לאחר קבלת הרישיון יש להציב את תעודת הרישיון במקום בולט במבנה מעון היום.

נהלי רישוי למעונות יום

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

מהם היסודות להוכחת לשון הרע

לשון הרע היא עוולה אזרחית שעלולה לגרום לנזקים כבדים למוניטין ולשם הטוב של אדם או גוף. עם זאת, על מנת להוכיח את קיומה של לשון הרע, יש צורך בהתקיימות מספר יסודות מרכזיים שנקבעו בפסיקה ובחקיקה. המאמר הנוכחי יסקור את היסודות החיוניים להוכחת לשון הרע ויספק הדרכה משפטית לגבי הליך ההוכחה.   פרסום דבר לשון הרע לשון הרע מוגדרת כפרסום דבר שהוא משמיץ, מבזה או פוגע באדם או בגוף מסוים. היסוד הראשון להוכחת לשון הרע הוא קיומו של פרסום כזה. פרסום יכול להיות בכתב, בעל פה או באמצעים אחרים כגון תמונות או סרטונים.   כוונה לפגוע היסוד השני להוכחת לשון הרע הוא קיומה של כוונה לפגוע במושא הדברים. כלומר, יש להוכיח כי הפרסום נעשה במכוון ובמטרה לפגוע בשמו הטוב של האדם או הגוף המסוים. עובדתיות וצידוק לגיטימי על מנת להוכיח לשון הרע, יש להראות כי הדברים שפורסמו אינם עובדתיים וכי לא היה צידוק לגיטימי לפרסומם.

יש לך שאלה משפטית? תכיר את SEO Doctor!

בחיי היום-יום, כולנו נתקלים בשאלות וסוגיות משפטיות שונות: האם אני רשאי להחזיר מוצר שקניתי? מהן זכויותיי כאשר שכן שלי אינו משלם דמי ועד הבית? ועוד.